Diensten en voorwaarden.

Het begin

 • De klant zend een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neemt, al dan niet telefonisch, contact op
 • Een eerste oriëntatie gesprek is altijd kosteloos.

Aan- of verkoopopdracht

 • Bij opdracht wordt een eerste tarief van € 250,00, exclusief 21 % BTW, in rekening gebracht. Hiervoor wordt gestart met het inventariseren van het te verkopen of te kopen object, het maken van foto’s, het opstellen van een tekst, het opstellen van de inventarislijst en indien nodig het plaatsen van advertenties op tenminste twee websites en op Funda.
 • Bij het vinden van een object of een potentiele koper wordt er een concept-koop- c.q. concept- verkoopovereenkomst opgesteld.
 • Een verkoop kan slechts doorgaan na acceptatie van de nieuwe eigenaar(s) door de Parkeigenaar of de Vereniging van Eigenaars.
 • Op verzoek van de opdrachtgever wordt er in overleg met de verkoper een notaris gekozen om de verkoopakte te laten opstellen en te laten passeren.
 • Op de dag dat de akte passeert bij de notaris wordt door RecreaChalets vooraf een afspraak gepland met koper en verkoper om het object voor een laatste inspectie te controleren.
 • RecreaChalets begeleidt de opdrachtgever bij de overdracht bij de notaris die voor de werkzaamheden van RecreaChalets, als provisie, 5 % van de verkoopprijs berekend. Bij aan- of verkoop wordt het eerste tarief van € 250,00 verrekend (uitgezonderd de gemaakte advertentiekosten).
 • Wanneer de (ver)koper de opdracht voortijdig intrekt is een extra vergoeding van € 250,00, exclusief 21 % BTW verschuldigd bovendien vervalt dan de teruggave van de eerder betaalde opstart fee

Huurkoopovereenkomst

 • Eventueel kan RecreaChalets ook begeleiden bij het overeenkomen van een Huurkoopovereenkomst. Het tussen koper en verkoper overeengekomen maximale bedrag wordt verhoogd met een rentepercentage en zal dan in maandelijks termijnen met een afgesproken maximaal aantal termijnen worden voldaan aan de verkoper.
 • Huurkoopnemer wordt gelijk vruchtgebruiker en daarmee totaal verantwoordelijke voor alle kosten welke met het recreatieobject zijn gemoeid. Hieronder gelden onderhoud, belastingen en eventuele parkgelden.
 • Huurkoopnemer wordt pas definitief eigenaar van het recreatieobject wanneer zonder onderbreking alle afgesproken termijnen zijn voldaan.
 • In de huurkoopovereenkomst worden de rechten en plichten van zowel huurkoopnemer als huurkoopgever nader vastgesteld.
 • Een huurkoop kan slechts doorgaan na acceptatie van de huurkoopnemer door de Parkeigenaar of de Vereniging van Eigenaars.
 • RecreaChalets verzorgt het opstellen van een huurkoopovereenkomst waarmee de eerder beschreven gang naar de notaris gemaakt kan worden. Als provisie rekent RecreaChalets hiervoor een bedrag van € 500,00 exclusief 21 % BTW. Hiervoor screenen wij de potentiële huurkoopnemer uitgebreid alvorens met hen verder te gaan. De eerste screening is in ons tarief van € 500,00 opgenomen. Moet er meerdere keren gescreend worden dan wordt dat extra doorberekend..

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Huur of verhuurovereenkomst

Indien gewenst kan RecreaChalets u ook helpen met het opstellen van een huur- of verhuur overeenkomst. Wij rekenen hier per huur- of verhuur overeenkomst € 250,00 exclusief 21 % BTW voor. Wij screenen potentiële huurders uitgebreid hetgeen u maximaal € 130,00 incl. BTW. kost. Een verhuur- advertentie op Funda en Huurwoningen.nl kost u € 100,00 incl. BTW. Moet er meerdere keren gescreend worden dan wordt dat extra doorberekend. Wij plaatsen advertenties op enkele websites voor verhuur, regelen bezichtigingen voor de verhuurder en zijn aanwezig bij de sleuteloverdracht. 1 maand voor afloop van de huurperiode informeert RecreaChalets bij de (ver)huurder of het contract inderdaad op deze datum afloopt. Ook gaan wij bij einde van de huurperiode in overleg met de verhuurder een eindcontrole uitvoeren. Hiervoor rekenen wij dan € 75,00 exclusief 21 % BTW.

 

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Adres


Henk Blokzijl
RecreaChalets

Postbus 50
3780 BB Voorthuizen


Copyright 2019 RecreaChalets gemaakt door Judith Leroy Fotografie & Grafisch Ontwerp en Aliendesign